Certificat de Garantie

Garanția comercială:

ModaBella.ro asigură pentru articolul/produsul cumpărat din magazinul nostru online o garanţie comercială de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data cumpărării produselor, pentru deficienţe neimputabile consumatorului, cu condiţia respectării recomandărilor de utilizare şi întreţinere. 

În cazul neconformității produsului, consumatorul are dreptul de a solicita ModaBella.ro repararea produsului, înlocuirea acestuia sau, după caz, restituirea contravalorii aferente produsului. În cazul unei reclamații, ModaBella.ro poate repara produsul, înlocui cu unul identic sau, dacă acesta nu este disponibil în stoc, cu un alt produs, cu posibilitatea plății sau restituirii unei diferențe de preț.

Daca ModaBella.ro constată că produsul nu poate fi reparat, va proceda la înlocuirea acestuia. În cazul în care produsul nu este disponibil iar consumatorul nu dorește înlocuirea produsului defect cu un alt
produs, ModaBella.ro va rambursa consumatorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data primirii reclamației scrise și a produsului în cauză.
Orice măsură reparatorie nu poate depăși 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința ModaBella.ro lipsa de conformitate a produsului.

Păstraţi talonul de garanţie şi bonul de casă/factura  pentru eventualele reclamaţii de calitate, care pot fi adresate magazinului în termen de 30 de zile de la data cumpărării.

Termenul de garanţie este conf. Legii 449/12.11.2003, acest termen este valabil doar în cazul viciilor ascunse (defecte de fabricaţie) nu şi în condiţiile de uzură normală, numai în cazul în care instrucţiunile au fost respectate.

În cazul unor reclamaţii, vă rugăm să vă adresaţi echipei MODABEL SRL la adresa office@modabella.ro, sau tel: 0760 105 737, iar ulterior pentru soluţionarea reclamaţiei va trebui să prezentaţi factura de cumpărare a produsului respectiv şi produsul în cutia originală, cu eventualele accesorii.

 

DATA CUMPĂRĂRII: ________________________________________________

 

Instrucţiuni de utilizare şi întreţinere pentru articolele de încălţăminte:

 1. În condiţiile respectării instrucţiunilor de întreţinere, produsul prezintă parametri de calitate şi performanţe normale (la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil). Durata medie de utilizare a produsului este de 6 luni calendaristice, cu respectarea alterării purtatului a minimum 3 perechi de încălţăminte. Odată cu timpul şi cu purtarea, toate produsele vor da semne de uzură, iar aceasta nu reprezintă un defect.
 2. Încălţămintea trebuie schimbată de la o zi la alta pentru a menţine igiena piciorului, pentru a preveni deformarea sa şi pentru a prelungi durata de folosire a acesteia.
 3. După fiecare purtare, încălţămintea se curăţă şi se pune pe şanuri potrivite ca mărime şi formă.
 4. Se interzice spălarea încălţămintei în maşina de spălat sau contactul îndelungat cu apa. Udarea puternică a feţelor cu apă sau alte lichide poate duce la dezlipirea încălţămintei, deteriorarea feţelor şi implicit la pierderea garanţiei produsului.
 5. Încălţămintea trebuie curăţată şi uscată înainte de aplicarea oricărui luciu pentru încălţăminte, creme, preparate contra petelor, etc. Când folosiţi aceste produse de întreţinere, citiţi cu atenţie instrucţiunile producătorului acestora.
 6. Se impune folosirea încălţătorului pentru evitarea deteriorării premature a încălţămintei în zona călcâiului.
 7. Încălţămintea cu feţe din piele netedă se curăţă de praf cu o cârpă moale sau cu o perie, fără a se folosi detergenţi, solvenţi, înălbitori sau orice alte produse chimice.
 8. Se interzice spălarea produselor din piele în maşina de spălat indiferent de tipul maşinii de spălat sau de programele opţionale ale acesteia.
 9. Feriţi produsul dumneavoastră din piele de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acţiune fizică de natură să-l deterioreze. Nu lăsaţi produsele din piele la soare sau lumină deoarece culoarea se poate modifica.
 10. Încălţămintea cu feţe din piele întoarsă, piele de antilopă sau năbuc, se perie cu o perie specială, potrivită fiecărui tip de piele.
 11. încălţămintea cu feţe din lacpiele metalizatălăcuită, se curăţă de praf cu o cârpă moale. Aceasta trebuie ferită de contactul direct cu solvenţii organici (alcool, acetonă etc.).
 12. Încălţămintea cu feţe textile se recomandă a fi purtată pe timp uscat. După fiecare purtare, încălţămintea se curăţă de praf cu o perie pentru materiale textile, uscată. Nu se introduce în maşina de spălat rufe. Nu folosiţi înălbitor.
 13. Încălţămintea se usucă natural, la temperatura camerei. Nu o uscaţi la ventilator, calorifer, foc, uscător de păr sau alte surse directe de căldura.
 14. Orice defect cauzat de conducerea autoturismului nu este considerat defect de fabricaţie.
 15. Genţile şi plicurile vândute de către ModaBella.ro sunt destinate exclusiv ca accesorii şi nu pot fi folosite ca bagaje de voiaj.
 16. Greutatea maximă admisă pentru plicuri este de 300 gr, pentru poşete este 1 kg iar pentru genţi de 3 kg.
 17. Feriţi produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acţiuni fizice care îl pot deteriora.
 18. Ruperea forţată, tăierea intenţionată, folosirea în condiţii necorespunzătoare, curăţarea încălţămintei cu substanţe chimice neadecvate precum şi forţarea oricărei părţi a produsului duce la pierderea garanţiei.

Garanţia de conformitate se refera la feţe, tălpi, feţele şi căptuşeala curelelor, genţilor, poşetelor, plicurilor şi încălţămintei. Flecurile şi şireturile sunt excluse din garanţie.

Adresa pentru returnarea produselor este:

Magazin Moda Bella, str. A.I.Cuza, bl. 156ap (Femina), parter, Craiova, Dolj.

Vă rugăm să folosiţi doar adresa de mai sus şi nu adresa sediului social. Pentru orice alte detalii sau informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi.